Agnieszka Wieczorek

Agnieszka Wieczorekdyplom_th

W roku 2004 ukończyłam studia na Oddziale Stomatologicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalistą ortodontą zostałam po odbyciu szkolenia i zdaniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego w 2012 roku. Dodatkowo od kilku lat doskonalę swoją wiedzę przez udział w kursach i konferencjach naukowych dotyczących leczenia ortodontycznego.

Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

08th 07th 06th 05th 04th 03th 02th 01th09th10th11th12th13th14th15th16th17th18th19th20th